Eos Cares, Lund

Haft praktikant tidigare från BVP? 
Ja, vi tog emot en praktikant under ht17 vilket föll mycket väl ut för båda parter.

Kort beskrivning av organisationen
Eos Cares startades upp i januari 2016 och är IK Eos Baskets integrationsprogram. Programmet driver projekt och sociala aktiviteter inom ett flertal områden: - Språkträning - Matlagning - Hållbarhet, yttre (natur) och inre (personlig utveckling) - Basket på motionsnivå - Familj & barn - Arbetsmarknad Allt går ut på att skapa mötesplatser där folk kan träffas och där olika samhällsgrupper i Lund får möjlighet att komma samman. Totalt hade våra aktiviteter över 1200 deltagare under hösten 2018, och den största delen av dessa kom på våra språkcaféer med ca 100 besökare per vecka. För närvarande drivs verksamheten av en grupp på 6 personer och totalt ca 40 volontärer. Med ett par undantag sker verksamhetsledning och alla aktiviteter i Eoshallen, Arkivgatan 32 i Lund.

Vad önskar organisationen?
Eos Cares växer och söker fortlöpande nya vägar att bredda och förbättra verksamheten. En praktikplats på Eos Cares skulle innebära en kombination av att medverka i våra sociala aktiviteter, medverka i back-end arbete som datahantering, kommunikation och nätverkande samt att leda aktiviteter och gärna ta fram och genomföra egna idéer för nya projekt eller verksamheter.

Kontaktperson med kontaktuppgifter
Axel Wallin
axel [at] eoscares [dot] se
070-736 74 72

Weblänkar för mer information
Eos Cares hemsida: www.eoscares.se
Facebook-sida “Eos Cares”:
https://www.facebook.com/eoscares/
Introduktionsvideo: https://vimeo.com/249249245

Övrigt 
Vi etablerar gärna kontakt med kandidater så snart som möjligt, så att lämpliga roller kan utformas inför hösten. Verksamheten startar upp på allvar i samband med Lunds Universitets Arrival Week, vanligtvis i mitten av augusti. Om praktiken kan startas upp i samband med detta är det ett stort mervärde. (Det är OK från LU:s sida) Eos Cares aktiviteter genomförs i stor utsträckning utanför ordinarie kontorstid.