Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Eos Cares, Lund

Haft praktikant tidigare från BVP? 
Ja,
med goda erfarenheter för båda parter.

Kort beskrivning av organisationen
IK Eos är södra Sveriges största basketförening, och tredje störst i landet sett till antalet tävlingsregistrerade spelare och ledare. Sedan 2016 har IK Eos byggt upp ett socialt hållbarhetsprogram “Eos Cares”, i syfte att öppna upp föreningen för alla invånare och samhällsgrupper i Lund, samt att utveckla Eoshallen till en mötesplats för integration, språkträning och social etablering. Eos Cares är idag en spindel i nätet inom Lunds civilsamhälle, och en given samarbetspartner till kommunen och andra samhällsnyttiga organisationer. Årligen medverkar över 2 000 unika personer i programmets verksamheter, bl a språkcaféer, seminarier, nattidrott för ungdomar, utflykter, hemspråksundervisning, matlagningsträffar, mentorprogram, sommar- och vinterfester och mycket annat. Detta gör Eos Cares till ett av svensk idrottsrörelses största sociala program.

Efter några års utveckling hade utkristalliserats att Eos Cares aktiviteter lockade på bred front samtliga samhällsgrupper inom regionens internationella befolkning, förutom just nyanlända som var den som föreningen framför allt hade i åtanke från början. Slutsatsen som drogs var att för att nå denna målgrupp krävs är en mer djupgående form av uppsökande verksamhet. På grund av detta utvecklades hösten 2019 det kompletterande programmet ”Prisma”, i samverkan med Lunds kommun. Senare har även Rädda Barnen, LKF samt RF-SISU Skåne anslutit till Prismas programledning.

Prisma har på kort tid skapat stort genomslag inom Lunds kommuns inkluderingsarbete, och fungerar idag som en samarbetsplattform som spänner över hela fritidssektorn. Under hösten 2020 har Prisma dessutom etablerat en metodik för arbetsintegrering, där personer ur målgruppen anställs bl a via Arbetsförmedlingen som extratjänster. Dessa bygger upp arbetserfarenhet genom att medverka både i Prismas aktiviteter och inom andra organisationer som Prisma samarbetar med, till vilka de lånas ut som volontärer. Metodiken har på detta sätt skapat en kraftig förstärkning av Prismas operativa kapacitet.

Vad önskar organisationen? 
Läs mer om att göra arbetspraktik på Eos Cares:

Eos Internships 2021 (Nytt fönster)

Utöver det som beskrivs i artikeln kommer praktikanter även att involveras i Prismas arbete med nyanlända och andra samhällsgrupper med utanförskapsproblematik.

Kontaktperson med kontaktuppgifter
Axel Wallin
axel [at] eoscares [dot] se

070-736 74 72

Weblänkar för mer information
Eos Cares hemsida: 
www.eoscares.se
Facebook-sida “Eos Cares”:
https://www.facebook.com/eoscares/
Introduktionsvideo: https://www.eoscares.se/video

Övrigt 
Vi etablerar gärna kontakt med kandidater så snart som möjligt, så att lämpliga roller kan utformas inför hösten. Verksamheten startar upp på allvar i samband med Lunds Universitets Arrival Week, vanligtvis i mitten av augusti. Om praktiken kan startas upp i samband med detta är det ett stort mervärde. (Det är OK från LU:s sida) Eos Cares aktiviteter genomförs i stor utsträckning utanför ordinarie kontorstid.