Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barns röst, rättigheter och utveckling

Morgondagens praktiker för en resilient barndom

Samtiden ger gott om exempel på att våra samhällen ständigt står inför nya utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Vissa samhällsutmaningar är förutsägbara, andra är oväntade. En nödvändig individuell, kollektiv, politisk och samhällelig förmåga för att ta sig an dessa utmaningar är förmågan till anpassning. Nyckeln till en långsiktigt hållbar anpassningsförmåga ligger i den individuella och kollektiva psykologiska och sociala resiliens (motståndskraft) som vi förmår skapa hos dem som utgör grunden för morgondagens samhälle: våra barn. Men vi måste också bygga resiliens i de system och strukturer som stödjer barnen och deras utveckling - rättsliga, politiska eller andra. Forskning som bedrivs inom SamFak är unikt lämpad att ta sig an och, genom vetenskap och policy, stärka barns resiliens. Vårt nätverk samlar forskare som besitter en kombination av nödvändiga perspektiv och kompetenser för att på vetenskaplig grund ta fram ny kunskap för att säkra att barns röster blir hörda, att deras rättigheter säkerställs i större utsträckning, och att barn får utvecklas fritt efter sina egna förutsättningar, till adaptiva, resilienta individer med stark delaktighet och tillhörighet i samhället.

Projektets startdatum: 2023-05-01

För lista på deltagare, besök Lunds universitets forskningsportal

Har du frågor om projektet? kontakta elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se)

Coordinator: Elia Psouni, Ass. Professor, Developmental Psychology

Leadership group members:

Anna Lundberg, Professor, Sociology of Law

Helena Sandberg, Professor, Media and Communication

Lina Ponnert, Ass. Professor, Social Work

Sara Eldén, Ass. Professor, Sociology

Ett tvärvetenskapligt nätverk

Nätverket har fokus på barns utveckling, rättigheter och potential som motståndskraftiga individer i morgondagens samhälle. Samtliga forskare i nätverket (ett inom SamFak konsoliderat tvärdisciplinärt forskningsområde) har detta fokus integrerat i sina forskningsperspektiv. Således förenar nätverket över 21 seniora forskare (13 professorer/docenter och 8 lektorer) och 13 juniora (doktorander), från 5 institutioner vid SamFak, i ett profilområde som skapar en långsiktig samarbetsgrund inom fakulteten och synliggör ett kompetenskluster av stor relevans för andra fakulteter och externa samverkansaktörer. Forskarna är väl förankrade i existerande LU-nätverk, genom t ex Child Rights Institutet (CRI@LU), LU-profilområdet Human Rights, samt samverkansinitiativet Existentiell Resiliens.

Samtliga institutioner representeras i nätverkets styrgrupp: Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi (ordförande, inst f. Psykologi), Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (institutionen för. Media/kommunikation), Anna Lundberg, professor i rättssociologi (institutionen för kommunikation/media), Lina Ponnert, docent i socialt arbete (Socialhögskolan), samt Sara Eldén, docent i sociologi (institutionen för Sociologi).