Mental träning ska minska risken för psykisk ohälsa hos unga

Foto av pojke som tittar upp på himlen.

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra.