Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gisela Priebe blir gästlektor vid Barnafrid

Linköpings nyöppnade kompetenscentrum Barnafrid har fått en ny gästlektor - docent Gisela Priebe från institutionen för psykologi.

År 2015 fick Linköpings universitet efter visat intresse regeringens uppdrag att bygga ett “National Competence Centre in Child Abuse”. Behovet har funnits länge, och utredningar i ämnet har pågått ända sedan 90-talet. Centret stod klart 2015, och verkar nu för att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, för att bidra till ett förbättrat förebyggande arbete och för att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn. Nu har centret fått namnet Barnafrid - Nationellt Kompetenscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

- Barnafrid kan jämföras med NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, eller med NKVTS - Nasjonalt kunnskapscenter om vold och traumatisk stress i Norge. Det berättar Gisela Priebe från institutionen för psykologi vid Lunds universitet, som nyligen blivit gästlektor på centret på 20%. Huvuddelen av hennes tjänst, dvs 80%, kommer även fortsättningsvis att finnas på institutionen för psykologi.

- Till mina uppgifter hör att bevaka kunskapsutvecklingen när det gäller metodik och epidemiologiska studier inom området, att handleda doktorander och att planera för den den fjärde nationella studien om unga, sex och internet som vi räknar med att kunna genomföra år 2019.

Det har tidigare gjorts tre studier (2004, 2009 och 2014) om ungdomars sexuella erfarenheter, utsatthet för sexuella övergrepp och sälja sex, och nu räknar Barnafrid med att kunna genomföra en fjärde, nationell studie om unga, sex och internet 2019.

Barnafrid invigs officiellt den 7 december och inbjuder alla intresserade att närvara. En av huvudtalarna vid invigningen kommer att vara professor David Finkelhor från Crimes against Children Research Centre vid University of New Hampshire.

Läs mer om Barnafrid på http://www.barnafrid.se och om invigningen på http://www.barnafrid.se/2016/08/22/invigning/