Etikkommittén

Etikkommitténs uppdrag berör etik och etikprövning i samband med studentuppsatser. Kommittén består av kursansvariga för samtliga kurser som innefattar examensarbeten (kandidat, master, psykologexamensuppsats och psykoterapeutexamensuppsats) samt en professor.

Medlemmar:

  • Elia Psouni, docent och universitetslektor
  • Margit Wångby, universitetslektor
  • Gisela Priebe, docent och universitetslektor