Kursplanegruppen

Kursplanegruppens uppgift är att granska och ge kommentarer på samtliga kursplaner som ska föreläggas institutionsstyrelsen för beslut.

Medlemmar:

  • Jonas Bjärehed, studierektor för psykologprogrammet
  • Simon Granér, studierektor för fristående kurser, BVP och Master of Science Programme in Psychology
  • Eva-Lena Hansson, utbildningsadministratör
  • Elinor Schad, lärarrepresentant
  • Ingela Steij Stålbrand, lärarrepresentant
  • Studentrepresentant

Kontakt

Jonas Bjärehed

jonas [dot] bjarehed [at] psy [dot] lu [dot] se