Ansökan och antagning

Psykoterapeutprogrammet 2021-2024 ges i följande inriktningar:

Utbildningen sker ojämna veckor. KBT-inriktningarna är schemalagd till måndagar och tisdagar medan familjeterapi och de psykodynamiska inriktningarna till tisdagar och onsdagar.

Så anmäler du dig

Anmälningstiden är 15 feb – 15 mars. Ansökan görs elektroniskt på antagning.se och nedan följer instruktion hur du går tillväga med din anmälan till Psykoterapeutprogrammet.

Information och ansökningshandlingar 2021-2024 (PDF) 

Sammanställningsblankett för:

  • A) särskild behörighet
  • B) intyg från klinikchef eller motsvarande samt
  • C) sammanställningsblankett för meritvärdering måste samtliga ifyllas och bifogas ansökan på antagning.se i elektronisk form (t.ex. scannade dokument som pdf-filer).

Därutöver ska åberopade merithandlingar (gällande bilaga 1-10) ovillkorligen bifogas anmälan på antagning.se i elektronisk form. Bilaga 4 gäller bara läkare och sjuksköterskor.

  • Bilaga 1 - Akademisk grundutbildning/yrkesexamen
  • Bilaga 2 - Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)
  • Bilaga 3 - Intyg från Klinikchef eller motsvarande av vilket framgår att du under din utbildning kan bedriva psykoterapi på din arbetsplats
  • Bilaga 4 – Eventuell specialistutbildning
  • Bilagor 5-10 - Övriga handlingar som du önskar åberopa som meriter

Observera att alla åberopade meriter måste styrkas med intyg.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se (Nytt fönster)