Sök till psykoterapeutprogrammet!

Foto av en leende kvinna på en psykoterapeutmottagning.

Nu har anmälan till psykoterapeutprogrammet öppnat. ​​​​​​Psykoterapeutprogrammet är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilken uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande måste parallellt med studierna vara yrkesverksam på minst halvtid. 

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Psykoterapeutprogrammet ges i inriktningarna. 

  • Psykodynamisk psykoterapi - vuxna
  • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna
  • Familjeterapi

Att studera på psykoterapeutprogrammet