Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsavdelningar

Forskningen på institutionen är indelad i sex olika avdelningar.

Arbets- och organisationspsykologi

Vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi bedrivs utbildning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället och angränsande akademiska discipliner. På grund av omvärldskontakterna präglas forskning och praktik av olika samhällstrender.

 

Klinisk psykologi

Klinisk psykologi är den del av psykologin som handlar om

  • förståelse och förklaring av psykiska störningar (psykopatologi)
  • psykologiska faktorer som påverkar somatiska sjukdomar (psykosomatik), och
  • behandling av dessa med psykologiska metoder – dvs. olika former av psykoterapi.

 

Kognition

Kognition behandlar de grundläggande psykologiska funktionerna som minne, beslutsfattande, emotion, uppmärksamhet, perception etc. På avdelningen bedrivs aktiv forskning inom ett antal områden.

 

Neuropsykologi

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnan och de psykiska funktionerna. Inom många av våra forskningsprojekt använder vi metoder för funktionell och strukturell hjärnavbildning för att studera hur högre mentala förmågor är organiserade i hjärnan.

 
Personlighets- och socialpsykologi

Personlighets- och socialpsykologi utgör två olika synsätt för vad som gör tankar, känslor och beteende stabila. Den förstnämnda studerar skillnader mellan individer medan den andra studerar hur vi påverkas av situationen, dvs. människor i vår omgivning. Interaktionen mellan individen och situationen är den tredje källan till kunskap om skillnader i människors beteende.

 

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi är ett spännande fält som har förändrats och utvidgats de senaste årtiondena. Centrala begrepp inom utvecklingspsykologin är frågan om arvets och miljöns inflytande på individens utveckling och hur dessa samspelar med sociala faktorer, livserfarenheter och tidsanda.

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se