Anmäl dig i vår experimentdatabas!
Luvit

Välkommen till
Institutionen för psykologi

Inom psykologin studerar man i första hand hur vi människor upplever saker och ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Psykologi sätter människan i centrum och kunskaper i ämnet är användbara och viktiga inom många verksamhetsområden, där kontakter med människor ingår.
Ämnet är mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såväl samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap, medicin och teknik.

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09