Anmäl dig i vår experimentdatabas!

Välkommen till
Institutionen för psykologi

Inom psykologin studerar man i första hand hur vi människor upplever saker och ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Psykologi sätter människan i centrum och kunskaper i ämnet är användbara och viktiga inom många verksamhetsområden, där kontakter med människor ingår.
Ämnet är mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såväl samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap, medicin och teknik.

 • 2014-08-19
  Samuel West, kreativitetsforskare vid Institutionen för psykologi, ser företagens intresse för improvisation som en starkt växande trend. - Genuin ...
 • 2014-08-19
  Sitt ett gäng tillsammans och spåna! Låt tankarna flöda och ingen får säga nej. Innan du vet ordet ...
 • 2014-05-28
  Ett barn som drömmer mycket mardrömmar eller har andra typer av sömnproblem kan vara utsatt för mobbning, visar ...
 • 2014-05-23
  Skolan kan vara kreativitetshämmande, det är lektorerna Eva Hoff och Pia Bohlin överens om. Men de har också ...
 • 2014-05-21
  Brus kan vara bra, men ständiga störningsmoment kan göra oss mer ytliga och fragmentariska, säger Sverker Sikström, professor ...
Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09