Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Personalfrågor

Tjänstetillsättningar

Utlysning av tjänster bygger på en löpande analys av omfattningen av institutionens uppdrag, externa forskningsbidrag och personalomsättning. Utlysningar bereds i ledningsgruppen och i samråd med berörda avdelningar och avdelningsföreståndare. Utlysta tjänster annonseras minst via universitetet och dess webbplats, Arbetsförmedlingen, Nationalkommittén för psykologi och på institutionens webbplats.

Lediga anställningar – Lunds universitet 

Personaldagar och informationsluncher
För att stärka kommunikation och delaktighet har vi regelbundna mötesaktiviteter för all personal. En halv dag på våren och en på hösten samt 1-2 dagar i augusti är avsatta för gemensamma utvecklingsaktiviteter.
Under terminerna har vi även ca tre informationstillfällen med utrymme för aktuell information och frågor.
Återkommande sociala aktiviteter är vårlunch i juni, middag i samband med personaldag i augusti samt jullunch i december.

Klockan 10 och klockan 15 brukar de som har möjlighet samlas för en fikapaus i något av personalrummen.

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Pedagogiska seminarier syftar till erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling och lärande. Universitetets enhet för pedagogisk utveckling heter Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (Division for Higher Education Development ).

CED – Lunds universitet

Varje utbildning bedriver ett kontinuerligt och systematiskt pedagogiskt kvalitetsarbete kring aktuella områden och i enlighet med prioriteringar från fakultets- och institutionsstyrelse.

 

Introduktion av nyanställda
Universitetet har varje termin allmänna introduktioner för nyanställda både på svenska och på engelska. Institutionens personaladministratör går igenom personalfrågor som berör lön, arbetstider, ledigheter, arbetsrätt mm i samband med nyanställning.
Personaladministratör och prefekt visar lokaler och presenterar den nyanställde. I samband med att du som ny medarbetare börjar ger också prefekten en övergripande presentation av institutionen. Efter 2-3 månader följs detta introduktionssamtal upp.

Medarbetarwebben
Medarbetarwebben är den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet. Här hittar du information om din anställning, stöd, verktyg samt organisation och styrning.

Medarbetarwebben

I verktyget Primula webb kan du göra många ärenden som berör din anställning, som att ansöka om semester, se din lön, anmäla bisyssla och lämna sjukförsäkran.

Primula webb (Nytt fönster)

Personalplan
Varje lärare har en personalplan där undervisning, forskning- och kompetensutveckling samt andra uppdrag finns redovisade.
Logga in med ditt personnummer och ditt personliga lösenord:

Personalplan (Nytt fönster)

Varje medarbetare har en ansvarig studierektor. Indelningen bygger på inom vilket verksamhetsområde du har din huvudsakliga undervisning. Fråga prefekt eller någon studierektor om du är osäker på din tillhörighet. Detta innebär att du i första hand skall vända dig till ”din” studierektor för att planera undervisning. Studierektorerna planerar och följer regelbundet tillsammans upp undervisningen med stöd av personalplanerna. Personalplanerna används därmed både som ett planerings- och uppföljningsverktyg. Personalplanen är också viktig då den utgör underlag för institutionens budget och prognoser.

Som medarbetare har du även ett eget ansvar gällande din personalplan:

  • Meddela i god tid din studierektor om önskemål i förhållande till eventuella förändringar i ditt undervisningsuppdrag
  • Meddela din studierektor planerade förändringar av din tjänst som kommer att påverka omfattningen av ditt undervisningsuppdrag (t ex forskningsmedel som ökar eller minskar, omfördelad forskning och kompetensutveckling som påverkar planeringen, planer på tjänstledighet, undervisning på andra institutioner, externa uppdrag osv). Notera att övergripande frågor som berör tjänstens omfattning och fördelning alltid ska förankras med prefekten.
  • Håll dig informerad om din personalplan, stäm av den med dina egna noteringar och ta upp eventuella felaktigheter med ansvarig studierektor. Meddela vår personaladministratör om du inte kan komma åt din personalplan så får du ny inloggning eller en pdf med planen.

Kompetensutvecklingsplan
Varje medarbetare skall ha en flerårig kompetensutvecklingsplan. Frågor om kompetensutveckling är en central del i medarbetarsamtalen och en god framförhållning kring detta gör det möjligt att samordna insatser från institutionen, fakulteten,
och LU i stort.

Medarbetarsamtal
Prefekt och biträdande prefekt genomför medarbetarsamtal med samtlig personal en gång om året. Om du vill diskutera din arbetssituation eller något annat är du alltid välkommen att ta kontakt med prefekt eller biträdande prefekt.

Samtal med studierektor
Om du vill diskutera specifika frågor som berör dina uppgifter som lärare eller kursledare så ta kontakt med respektive studierektor. Inför medarbetarsamtal med prefekt är det lämpligt att kontakta sin studierektor om man ser ett behov av att

diskutera personalplanen mer i detalj.

Lönesamtal
När centrala löneförhandlingar är klara erbjuder prefekten lönesamtal. Detta sker vanligtvis under sommar och höst.

Rekrytering av assistenter och projektmedarbetare
Om du vill rekrytera personer som skall arbeta som assistenter eller motsvarande måste du i god tid förankra detta med prefekten. Detta är viktigt för att förbereda eventuell arbetsplats, LU-kort, rutiner för lön mm.

Personalblanketter:
Blanketter för din anställning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.
Personalblanketter – Medarbetarwebben

Mallar och manualer finns på HR-webben.
HR-webben

Sidansvarig:

Personalfrågor

Personalsamordnare
Hannah Stén

046-222 87 69
hannah.sten [at] sam.lu.se

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se