Kursplaner för kompletterande utbildning

Kurspaketet vänder sig till personer med utländsk psykologexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk psykologlegitimation. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och innehåller teoretiska studier med praktiska inslag. Delar av de kurser som ingår i kurspaketet läses integrerat med befintliga kurser på psykologprogrammet. Studierna planeras med hänsyn till personens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.