Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Schema ht2021

Rekommendationerna för coronaanpassning gör att mycket av undervisningen sker på distans även höstterminen 2021.
Alla moment i scheman som är utan lokal sker på distans. Alla moment i scheman som har lokal sker på campus och då är det exakt starttid (börjar en schemapost till exempel kl 9:30, så är detta den exakta starttiden). Mer information hittar du på respektive kurssida.

Med ändrade rekommendationer så kan också mängden undervisning på campus ändra sig!

Observera att dessa scheman är preliminära och att ändringar och justeringar kommer att göras!
Finns ingen länk så är schemat inte klart ännu.

Termin 1

Schema 1:1
Schema 1:2
Schema 1:3
Schema 1:4

Schema 2:1

Termin 2

Schema 2:2
Schema 2:3
Schema 2:4

Schema 3:1

Schema 7:4

Termin 3

Schema 3:2
Schema 3:3

Schema 4

Termin 4

Schema 5:1
Schema 5:2
Schema 5:3

Schema 6:1

Termin 5

Schema 6:2
Schema 6:3

Schema 7:1
Schema 7:2

Termin 6

Schema 7:3

Schema 8

Termin 7

Schema 9:1 (PDT) och 9:2 (KBT)

Schema 10:1
Schema 10:2

Schema 11
Schema ACT
Schema Existentiell psykologi
Schema Forensisk psykologi

Termin 8

Schema 9 sem.serie

Schema 10:3 och 10:4

Schema 12:1

Termin 9

Schema 9:1 (PDT) och 9:2 (KBT) och 9:3

Schema 12:2

Schema 13:1 och 13:2

Schema 14

Termin 10

Schema 9 sem.serie

Schema 14
 

Kompletterande utbildning
Termin 1

Schema Kurs 1 moment 1
Schema Kurs 1 moment 2
Schema Kurs 1 moment 3

Schema Kurs 2

Schema Kurs 3 moment 1

Schema Kurs 4 moment 1

Samtliga scheman i följd

Fotograf: Josef Huld, f d PSP-student

AKADEMISK KVART?

För schema HT20 gäller att moment bokade i lokal har exakt angivna tider! För moment utan lokal, som alltså ges på distans, gäller vanliga tider.

Mer info finns på din kurssida.

För salstentor är starttiden prick kl 8.00 eller prick kl 14.00; om inte annat anges.