Programansvar och ledning

Ledningsgruppen för psykologprogrammet ansvarar för den löpande verksamheten och utvecklingsarbetet på programmet och består av studierektor (ordförande), helkursansvariga, studievägledare, utbildningsadministratör samt två studentrepresentanter. I ledningsgruppen ingår även två yrkesverksamma psykologer som arbetslivsrepresentanter. I vissa större frågor (t ex nya kursplaner och utbildningsplan) ska ledningsgruppens beslut även fastställas av institutions- och/eller fakultetsstyrelse.

Ledningsgruppen för psykologprogrammet

Mötestider ht20: 16/9, 14/10, 18/11, 9/12
Mötestider vt21: 3/2, 10/3, 7/4, 28/4, 19/5
Tid: 9.00-12 och plats zoom
PSP Ledamöter ht20 (PDF, 137 kB)
Protokoll finns i menyn eller längst ner på denna sida.

Lärarråd

Mötestider ht20: 23/9, 25/11
Mötestider vt21: 10/2, 5/5
Tid: 10.15-12 och plats zoom
Ledamöter är studierektor, studievägledare och samtliga lagledare.

Examensmål - kursmål - examinationsformer PSP2015

Kursmål - examinationsformer (PDF) Uppdaterad 190503