Blanketter examensarbete

Val av uppsatsämne (Word)
lämnas in av studenter på te 9 ht20 senast kl 12 fredag 9 oktober via Canvassidan för kurs 14.

Projektplan och tidpunkt för inlämning av uppsats under vt21 (Word)
lämnas in av studenter på te 9 ht20 senast kl 12 fredag 15 januari 2021 via Canvassidan för kurs 14.

Intyg inför seminarium (PDF, 5kB)

Deltagande i uppsatsseminarier (PDF)

Etikdeklaration med etiska riktlinjer för examensuppsatser (PDF)