Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete, kurs 14

Kurs 14, Psykologexamensuppsats består av tre delar:

  • psykologexamensuppsats
  • opponentskap
  • populärvetenskaplig framställning.

Kursplan kurs 14 PSPR14 (PDF)

PM för kurs 14

(gäller tills vidare)
PM för kurs 14, psykologexamensuppsats (PDF) 210505


Protokoll för bedömning av psykologexamensuppsatser

Bedömning av uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.
Dessa protokoll ska användas av examinator för:
examination av uppsats och försvar word 210505
examination av opponentskap word

Etikdeklaration med etiska riktlinjer för examensuppsatser

- blanketten finns under rubriken Blanketter examensarbete
Praktisk info om att skriva examensarbete
Om bl a kopiering, dataprogram, osv

Blanketter för uppsatsarbetet

Elektronisk publicering

Den godkända uppsatsen ska registreras i LUP Student papers och helst också publiceras i fulltext. Sker via Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida.

Lathund för te 10 (PDF, 74 kB)

 

Ansöka om examen 

Examen och karriär - Lunds universitet

Notera att du kan ansöka direkt via Studentportalen. Kolla noga så att ditt Ladok stämmer och är korrekt!

Vilka kurser ingår i examen?

Följande kurser ingår i psykologexamen:

PSPB11, PSPB12, PSPB13, PSPB14, PSPB15, PSPB16, PSPB18, PSPR07, PSPR09, PSPR10, PSPR11, PSPR12, PSPR13 och PSPR14

Hur ska mitt ladok se ut?

Ladok, ett exempel (PDF)

För en student som började te 1 ht16, så ser det ut som i pdf:en.
Har du haft studieuppehåll, blivit antagen till senare del eller har mycket tillgodoräkningar så ser ditt Ladok annorlunda ut.

 

Uppsatshandledning per telefon
Uppsatshandledning per telefon


Fotograf: Josefine Merlo

Kursansvarig lärare

Margit Wångby Lundh

Margit [dot] Wangby [at] psy [dot] lu [dot] se

Schema för uppsatsseminarier

Datum för inlämning av uppsats och datum för seminarier

HT20 (PDF 201 kB)

VT21 pdf 200 kB

Datum för uppsatsseminarier
Program publiceras ca 2 veckor i förväg, i pdf

2021
12 och 14 januari pdf 205 kB
29 januari pdf 85 kB
26 februari pdf 83 kB
9 april
21 maj pdf 158 kB
1 och 2 juni pdf 182 kB

Seminarierna i zoom. För mer info kontakta kursansvarig.

(Om det inte har publicerats något program då, så blir det heller inga seminarier.)

 

MALL UPPSATS

Mall för uppsatsen finns här:

APA formatmall (Samhällsvetenskapliga biblioteket) word

 

Vid inlämning av uppsats inför ett seminarium ska examinators namn inte fyllas i.
När uppsatsen är godkänd och ska laddas upp i LUP Student Papers, då ska examinators namn finnas med.

Uppsatsförslag

Vad kan man skriva om?

Tips om aktuella projekt hittar du här
Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt

Läs andra, klara uppsatser
För att hitta just psykologexamensuppsatser, försök så här: använd avancerad sökning och välj årtal, institution och examen över fyra år. Eller använd lämpliga sökord.
LUP Student papers

REGLER FÖR PTP

Regelverket styrs av Socialstyrelsens SOSFS 2008:34 Praktisk tjänstgöring för psykologer. Denna hittar du på deras hemsida, sök på numret.

Se särskilt 1 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog får påbörjas efter det att psykologexamen har avlagts. Vilket betyder att examensbeviset ska vara utfärdat först.