Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete, kurs 14

Kurs 14, Psykologexamensuppsats består av tre delar:

  • psykologexamensuppsats
  • opponentskap
  • populärvetenskaplig framställning.

Kursplan kurs 14 PSPR14 (PDF)

PM för kurs 14

(gäller tills vidare)
PM för kurs 14, psykologexamensuppsats (PDF) 210505


Protokoll för bedömning av psykologexamensuppsatser

Protokoll för bedömning av psykologexamensuppsats PDF 210506
 

Etikdeklaration med etiska riktlinjer för examensuppsatser

Etiska riktlinjer för examensuppsats - revidering för psykologprogrammet HT21 PDF


Praktisk info om att skriva examensarbete
Om bl a kopiering, dataprogram, osv

Alla blanketter för uppsatsarbetet finns på aktuell Canvassida. Kontakta kursansvarig för vidare hjälp.

Ämnesguide psykologi och mall för uppsatsen

På Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida finns en ämnesguide för psykologi, där finns bland mycket annat nyttigt den mall som ska användas för uppsatsen. Där finns även senast uppdaterad version av APA-guiden, under rubriken "Hur jag skriver uppsats ..."

Till Ämnesguiden

Elektronisk publicering

Den godkända uppsatsen ska registreras i LUP Student papers och helst också publiceras i fulltext. Sker via Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida.

Lathund för te 10 (PDF, 74 kB)

 

Ansöka om examen 

Examen och karriär - Lunds universitet

Notera att du kan ansöka direkt via Studentportalen. Kolla noga så att ditt Ladok stämmer och är korrekt!

Vilka kurser ingår i examen?

Följande kurser ingår i psykologexamen:

PSPB11, PSPB12, PSPB13, PSPB14, PSPB15, PSPB16, PSPB18, PSPR07, PSPR09, PSPR10, PSPR11, PSPR12, PSPR13 och PSPR14

Hur ska mitt ladok se ut?

Ladok, ett exempel (PDF)

För en student som började te 1 vt17, så ser det ut som i pdf:en.
Har du haft studieuppehåll, blivit antagen till senare del eller har mycket tillgodoräkningar så ser ditt Ladok annorlunda ut.

 

Uppsatshandledning per telefon
Uppsatshandledning per telefon


Fotograf: Josefine Merlo

Kursansvarig lärare

Margit Wångby Lundh

Margit [dot] Wangby [at] psy [dot] lu [dot] se

Program för uppsatsseminarier

Program för uppsatsseminarier
publiceras ca 2 veckor i förväg, i pdf

2021
15 oktober
17 december

2022
10 och 12 januari
28 januari
25 februari
8 april
18 maj
30 och 31 maj
19 augusti

(Om det inte har publicerats något program då, så blir det heller inga seminarier.)

 

Datum för inlämning och datum för seminarier

Datum för inlämning av uppsats - datum för uppsatsseminarium

HT21
24 september - 15 oktober
26 november - 17 december
17 december - 10 och 12 januari

VT22
10 januari - 28 januari
4 februari - 25 februari
18 mars - 8 april
27 april - 18 maj
9 maj - 30 och 31 maj
29 juli - 19 augusti

Följande gäller för uppsatsen före och efter seminariet

Uppsatsförslag

Vad kan man skriva om?

Tips om aktuella projekt hittar du här
Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt

Läs andra, klara uppsatser
För att hitta just psykologexamensuppsatser, försök så här: använd avancerad sökning och välj årtal, institution och examen över fyra år. Eller använd lämpliga sökord.
LUP Student papers

REGLER FÖR PTP

Regelverket styrs av Socialstyrelsens SOSFS 2008:34 Praktisk tjänstgöring för psykologer. Denna hittar du på deras hemsida, sök på numret.

Se särskilt 1 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog får påbörjas efter det att psykologexamen har avlagts. Vilket betyder att examensbeviset ska vara utfärdat först.