Betygsskala

Betygskalan omfattar betygsgraderna:

  • Underkänt, E, D, C, B, A. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E.

  • GODKÄND, UNDERKÄND

Omprov i betygshöjande syfte är inte tillåtet.