Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för fristående kurser arbetar kontinuerligt med utveckling av våra kurser.

Ledningsgruppens huvudsakliga uppgifter

  • Kontinuerligt utvärdera kursutbudet
  • Främja utveckling och förnyelse av kursutbudet med beaktande av samhällets krav, forskningens utveckling och de studerandes önskemål
  • Arbeta för en nivå- och innehållslig samordning av de olika kurserna så att de bildar en välintegrerad helhet
  • Verka för att samtliga kurser erhåller högsta möjliga kvalitet-pedagogiskt och innehållsligt
  • Lämna förslag till kursplaner och kurslitteratur för nyinrättade fristående kurser
  • Aktivt främja utbildningens internationalisering
  • Delta i utformning av normer och praxis vid handläggning av studerandefrågor
  • I övrigt fatta beslut i de frågor rörande utbildning som delegeras till ledningsgruppen


Deltagare Ledningsgruppen för fristående kurser

Ledningsgruppens möten VT21

10 februari

7 april

12 maj

Kl. 13.15–16.00 i P124