Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmarknaden för dig som läst fristående kurs

Studier i psykologi ger dig kunskaper för att bättre kunna förstå och förklara människans tankar, känslor, beteenden och samspel med andra.

Inom vilket område du kan arbeta beror mycket på vilka ämnen du har kombinerat dina studier i psykologi med, men även den inriktning du tagit inom psykologiämnet. Oavsett vilka andra ämnen du har läst, blir du genom dina studier i psykologi tränad i att söka, bedöma och analysera information som kan utgöra beslutsunderlag inom myndigheter, organisationer och näringsliv. I platsannonser är beteendevetare och samhällsvetare bra sökord att använda.

Vid uppföljningar med alumner (tidigare studenter) från fristående kurser i psykologi vid Lunds universitet har man lyft fram att de mer generiska kunskaperna överensstämmer mycket väl med arbetsuppgifterna man har i idag. Tydligast här framträder förmåga att tänka kritiskt och lösa problem, men även förmågor som att arbeta i team och att argumentera och övertyga är kompetenser man använder i arbetslivet som utbildningen ger en god grund för.

De yrkesroller och områden som är mest representerade i genomförda alumniundersöknigar är inom Personal/Rekrytering/HR såsom:

 • personalfrågor
 • organisationsutveckling
 • karriär- och kompetensutveckling
 • rehabilitering
 • kriminalvård
 • hälsofrågor
 • utredningsarbete
 • arbete som handläggare

Vidare arbetar man som projektledare såväl inom offentlig som privat verksamhet och även i coachande/vägledande roller hos Arbetsförmedlingen och olika coachföretag. En relativt stor grupp återfinns i läraryrket samt som lektorer och ytterligare en grupp finner man på chefspositioner såsom:

 • verksamhetschef
 • avdelningschef
 • produktionschef

Även i roller som journalist, marknadsförare och informatör finner vi de svarande.

Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest. Du träffar många olika människor som delar dina intressen och du väljer om du vill läsa på hel- eller deltid, vissa kurser ges också på distans.

Tänk på att du inför varje termin måste söka dina kurser. Du behöver därmed en mer strukturerad planering för dina studier än om du läser ett program.

OBS! Att läsa fristående kurser i psykologi leder aldrig till en psykologexamen!

Väg som leder framåt

Karriärservice

Har du funderingar kring dina arbetsmöjligheter och karriär? Samhällsvetenskapliga fakulteten har en karriärportal som kan stödja dig i dina tankar kring karriär. I portalen hittar du karriärstöd i form av tips, övningar och filmer som ger dig bättre förståelse för hur din utbildning kan omsättas i verkligheten. Läs mer och registrera dig här:

Karriärportalen

Det finns även ett centralt Karriärstöd på universitetet. Lär mer om deras verksamhet:

Karriärstöd vid LU

Exempel på specialiseringar

 • personlighets- och utvecklingspsykologi
 • sociala samspel
 • motivation och stress
 • globalisering
 • välfärds- och utvecklingsfrågor
 • organisations- och ledarskapsutveckling
 • kommunikation och marknadsföring
 • lärande och kompetensutveckling
 • hälsa och ohälsa
 • samtalsteknik
 • rekrytering
 • kriminologi och avvikande beteenden
 • mångfald

Nyhetsbrevet Karriärtankar

För att få inblick i olika yrken, träna på intervjuteknik och CV-skrivande, hitta nya vägar att nå dina mål så kan du prenumerara på LU:s Karriärtankar som är ett e-nyhetsbrev för studenter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Karriärtankar – Lunds universitet