Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BVP och FK: Tentamen, examination och tillgodoräknande

VÄLDIGT VIKTIGT:  Du måste anmäla dig via studentportalen till alla tentamen du vill skriva. Detta gäller ordinarie tentamenstillfälle, omtentamen samt uppsamlingstentamen i augusti. Om du ej är anmäld till tentamenstillfället så kommer din tentamen inte att administreras även om du kommer till tentamenstillfället och skriver tentamen.

Anmälan gör du själv i Studentportalen senast en vecka före tentamenstillfället. Logga in på studentportalen och klicka på "Ladok". Där finner du en knapp under dina kurser för registrering för de olika tentamenstillfällen. När du är anmäld försvinner tillfället i studentportalen. Du kan anmäla dig till alla tentamenstillfällen direkt från terminsstart. 
Studentportalen – Lunds universitet

Om något problem skulle uppstå med din anmälan ska du direkt kontakta:
stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som givits under det gångna läsåret kan tenteras av.

På vissa delkurser ges även andra examinationsmöjligheter, såsom löpande muntlig eller skriftlig examination, dvs man tenteras­ kontinuerligt under kursens gång, till exempel genom att aktivt delta i obligatoriska seminarier. Andra vanliga examinationsformer är uppsatsskrivning, projektarbete och hemtentamen.

Resultat och utkvittering

Betyg införes i Ladok under förutsättning att samtliga obligatoriska moment är klara.

Du har alltid möjlighet att kontakta examinator för genomgång av din skrivning. Skrivningarna kan kvitteras ut på expeditionen så snart de är rättade.
Ej utkvitterade skrivningar arkiveras därefter på institutionen under två år.

Omprövning av rättning av tentamen | Institutionen för psykologi (lu.se)

Omprov i betygshöjande syfte, så kallad plussning, är inte möjlig om man redan fått minst betyget E (eller G).

Tillgodoräknande

Blankett för tillgodoräknande (pdf)

Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng (pdf)

Pedagogiskt stöd

Anmäl dig till tentamen med pedagogiskt stöd:
sinnamon [dot] varsamouli_adamopoulou [at] psy [dot] lu [dot] se