Tentamen

Tentamen

På Institutionen för psykologi kan du hämta ut din tentamen på de programspecifika kurserna BVGA41 och BVPL01 samt alla kurser i psykologi. När det gäller övriga kurser inom sociologi eller pedagogik hämtas dessa på Sociologiska institutionen.

VIKTIGT: Du måste anmäla dig via Studentportalen till omtentamen och uppsamlingstentamen du vill skriva. Du behöver inte anmäla dig till ordinarie tentamenstillfället om du finns på den aktuella canvas-kursen. Om du läst kursen en tidigare termin behöver du anmäla dig.  
 
Anmälan gör du själv i Studentportalen senast en vecka före omtentamenstillfället. Logga in på Studentportalen och klicka på "Ladok". Där finner du en knapp under dina kurser för registrering för de olika tentamenstillfällen. Du kan anmäla dig till alla tentamenstillfällen direkt från terminsstart.
 
Studentportalen – Lunds universitet

Om något problem skulle uppstå med din anmälan ska du direkt kontakta:
stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Procedur

Senast dagen innan tentamensdatum kommer en tentamenskod skickas till alla studenter på aktuella Canvas-kursen samt alla anmälda via studentportalen till tentamenstillfället. Du loggar in med ditt student-ID på lund.inspera.com och använder sedan koden för att skriva din tentamen. Du kan hitta din rättade tentamen upp till två år efter tentamenstillfälle här:
www.lund.inspera.com

Omtenta i sociologi eller pedagogik

Anmäl dig enligt instruktionerna. Förutom för BVGA41, där gäller anmälan via studentportalen enligt instruktionerna för psykologiska institutionen.

Tentamen på Sociologiska instiutionen

Anmäl dig till tentamen med pedagogiskt stöd (OBS, senast 2 veckor innan):
hannele [dot] granstrom [at] psy [dot] lu [dot] se