Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Beteendevetenskapliga programmet arbetar kontinuerligt med utveckling av programmet

Ledningsgruppens huvudsakliga uppgifter

  • Kontinuerligt utvärdera kursutbudet
  • Främja utveckling och förnyelse av kursutbudet med beaktande av samhällets krav, forskningens utveckling och de studerandes önskemål
  • Arbeta för en nivå- och innehållslig samordning av de olika kurserna så att de bildar en välintegrerad helhet
  • Verka för att samtliga kurser erhåller högsta möjliga kvalitet-pedagogiskt och innehållsligt
  • Att fastställa programspecifika kursplaner och litteraturlistor
  • Aktivt främja utbildningens internationalisering
  • Delta i utformning av normer och praxis vid handläggning av studerandefrågor
  • I övrigt fatta beslut i de frågor rörande utbildning som delegeras till ledningsgruppen
  • Att fastställa förslag till utbildningsplaner

Ledningsgruppens medlemmar (PDF)

Ledningsgruppens möten VT21

16/2 kl 9.30-12.00

30/3 kl 9.30-12.00

11/5 kl 9.30-12.00