Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård, Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet, Enhet säkerhet och katastrofmedicin

Haft praktikant tidigare från BVP
Ja, ht16 och ht18 med goda erfarenheter

Kort beskrivning av organisationen
Skånes universitetssjukvård, SUS, med ca 13 000 anställda består av sjukhusen i Malmö, Lund samt 37 vårdcentraler i sydvästra Skåne. Enhet säkerhet och katastrofmedicin med 14 medarbetare svarar för risk- och säkerhetsfrågor såsom informationssäkerhet, hot och våld, brand och allmän säkerhet samt kontinuitetsplanering. En del av enheten ansvarar för sjukhusets katastrofmedicinska arbete. Vi ansvarar även för funktionen tjänsteman i beredskap, SUS-TiB, som är bemannad dygnet runt.

Vad önskar organisationen?
Enhet säkerhet och katastrofmedicin önskar få ett beteendevetenskapligt perspektiv på säkerhetsfrågor inom något av de områden enheten arbetar med. Vi ser fram emot studenter som aktivt och engagerat deltar och bidrar med sina kunskaper från utbildningen. Många säkerhetsfrågor bottnar i det mänskliga beteendet vad gäller beslutsfattande och agerande. Vi ser att det beteendevetenskapliga perspektivet kan bidra till att utveckla säkerhetsarbetet vid SUS.

Kontaktperson med kontaktuppgifter
Patrik Tolvsgård
Tel 040-33 25 37
patrik [dot] tolvsgard [at] skane [dot] se

Weblänk för mer information
http://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/

Övrigt
Arbetsplatsen är placerad på sjukhusområdet i Malmö men arbete sker också i Lund. Vi är måna om att praktiktiden blir positiv och till nytta för både studenter och SUS.