Familjeterapeuterna Syd AB

Kort beskrivning av organisationen
Vi är ett företag med psykoterapeuter, psykologer och beteendevetare i sverige och utomlands som arbetar med psykoterapi, familjerådgivning, stöd och rådgivande samtal, coachning, utbildning och handledning. 

Vad önskar organisationen?
Vi önskar skapa dynamisk arbetsmiljö med studenter och anställda. Vi önskar få studentens nyfikenhet, kunskap och idérikedom för att inspirera och utveckla verksamheten på olika sätt. Det kan handla om personalfrågor, organisationsutveckling, översyn av arbetssätt och rutiner.

Kontaktperson med kontaktuppgifter
Johan Hagström,  
johan [at] familjeterapeuterna [dot] com

Webbplats
www.familjeterapeuterna.com