Stipendier

Erasmus Stipendier

Har du blivit antagen som Erasmus student (dvs. utbytesstudier inom Europa) har du möjlighet att söka online Erasmusstipendiet vilket är ett bidrag som ska täcka dina merkostnader i samband med din utlandsvistelse.

Erasmus + – Lunds universitet

Nordplus/Nordlys

När du ansöker om utbytesstudier via Nordplus så ansöker du automatiskt också om Nordplusstipendium.

Lunds Universitet Stipendier

Du kan även leta stipendier på Stipendieportalen som riktar sig till Lundastudenter 

Stipendieportalen – Lunds universitet