Hur och var kan jag åka?

Det finns olika typer av utbytesavtal: ämnesspecifika som finns på institutionsnivå eller fakultetsnivå, och universitetsgemensamma avtal. Samtliga avtal söks via samhällsvetenskapliga fakulteten.

Behörighet och utbytesavtal på samhällsvetenskapliga fakulteten

Sökbara partneruniversitet vid institutionen för psykologi

Leiden, Nederländerna
Universiteit Leiden (Nytt fönster)

Valencia, Spanien
Universidad Catolica de Valencia (Nytt fönster)

Berlin, Tyskland
Humboldt University (Nytt fönster)

Lyon, Frankrike
Université Lumiére lyon 2 (Nytt fönster)

 

 

Sökbara partner universitet via samhällsvetenskapliga fakulteten och universitet


Utbytesstudier – Samhällsvetenskapliga fakulteten

Där hittar du även information om ansökningsprocessen och nästa utlysningsperiod.