Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor

Utbilningsplanen och kursplanerna är juridiska dokument som reglerar centrala aspekterna av studierna på psykologprogrammet. Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges. I utbildningsplanen regleras även vilka villkor som gäller för uppflyttning till högre termin.
För varje kurs på programmet finns en kursplan som reglerar vilka mål som ska uppfyllas för att bli godkänd på kursen, vilka delkurser som finns på kursen samt hur kursen genomförs och examineras.


Utbildningsplan PSP2015 pdf 123 kB

 

Utbildningsplanen för psykologprogrammet är fastställd av prodekan 2018-05-29.

Ikraftträdande 2018-05-29.
Gäller från och med höstterminen 2018
Antagen av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2014-09-17.  

Omfattning: 300 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Programkod: SAPSP

 

Hit hör kursplaner för kurs 1 - 14.

 

Utbildningsplan PSP2007 pdf 65 kB

 

Utbildningsplanen för psykologprogrammet är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelsen 2006-12-14.

Ändring fastställd 2010-03-04. Ikraftträdande fr o m antagning till höstterminen 2010.
Justerad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2010-05-19.  

Omfattning: 300 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Programkod: SAPSY


Hit hör kursplaner för kurs A - J.

Sidansvarig:

PROGRAMME SYLLABUS IN ENGLISH


PSP2007 (SAPSY) pdf 57 kB

PSP20015 (SAPSP) pdf 34 kB


 

Olika Utbildningsplaner

VT2017 gäller PSP2015 med kursplaner 1-14 för samtliga terminsgrupper.

 

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen