Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärderingar - kurser och examensmål

Kursutvärderingar

Ledningsgruppen för psykologprogrammet beslutade under vt16 om ny mall och nya rutiner för kursutvärderingar. Kursvärdering ska även i fortsättningen göras per termin. Kursutvärdering per kurs ska skickas till ledningsgruppen en gång per år till det möte som är avsatt för bara kursutvärderingar.

Följande kurser upp tas upp:
HT19: kurserna 1, 2, 4, 5, 8 och 11
VT20: kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14

Kursutvärderingarna ska gå med kallelse till mötet och publiceras sedan här på hemsidan.

Mall för kursutvärdering pdf 171025

 

Te 10's utvärderingar av examensmålen

Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten.

   Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras.
   Utvärderingarna av psykologprogrammets examensmål kommer att användas som underlag för en fortlöpande diskussion och utveckling av utbildningen som helhet.

Sidansvarig:

KURSUTVÄRDERINGAR

VT19
Behandlade på ledningsgruppsmötet 24/4 2019
Kurs 3 pdf 677 kB
Kurs 6 pdf 778 kB
Kurs 7 pdf 210 kB
Kurs 9 pdf 425 kB
Kurs 10 pdf 620 kB
Kurs 12 pdf 756 kB
Kurs 13 pdf 14 kB
Kurs 14 pdf 632 kB

HT19
Behandlade på ledningsgruppsmötet 20/11 2019
Kurs 2 pdf 402 kB
Kurs 4 pdf 86 kB
Kurs 5 pdf 508 kB
Kurs 8 pdf 281 kB
Kurs 11 pdf 509 kB
Behandlad på ledningsgruppsmötet 11/12 2019
Kurs 1 pdf 604 kB
 

Examensmålsutvärderingar

Ht2019 pdf
Vt2019 pdf
Ht2018 pdf
Vt2018 pdf
Ht2017 endast muntligt
Vt2017 pdf
Ht2016 pdf
Vt2016 pdf
Ht2015 pdf
Vt2015 pdf
Ht2014 pdf
Vt2014 pdf
Ht2013 pdf
Vt2013 pdf
Ht2012 pdf
Vt2012 pdf
Ht2011 pdf
Vt2011 pdf
Ht2010 pdf
Vt2010 pdf
Ht2009 pdf


Svarsfrekvens

ht2019: 30/37
vt2019: 26/44
ht2018: 26/33
vt2018: 28:30
ht2017 endast muntlig
vt2017: 24/36
ht2016: 20/34
vt2016: 33/40
ht2015: 30/36
vt2015: 32/38
ht2014: 30/38
vt2014: 38/43
ht2013: 27/31
vt2013: 40/45
ht2012: 27/33
vt2012: 31/31
ht2011: 27/29
vt2011:
ht2010: 32/33
vt2010: 27/36
ht 2009: 32/42

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen