Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tentamen, examination och tillgodoräknande

Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som givits under det gångna läsåret kan tenteras av.

På vissa delkurser ges även andra examinationsmöjligheter, såsom löpande muntlig eller skriftlig examination, dvs man tenteras­ kontinuerligt under kursens gång, till exempel genom att aktivt delta i obligatoriska seminarier. Andra vanliga examinationsformer är uppsatsskrivning, projektarbete och hemtentamen.

Tentamensregler

Skrivningarna börjar och slutar prick på i skrivschemat angivet klockslag. Den som kommer mer än 30 minuter för sent har ej rätt att delta i skrivningen (i extraordinära fall kan student som kommer sent ändå få tentera).

Fotolegitimation måste alltid uppvisas. Student som inte kan visa någon form av legitimation får ej tentera.

Väskor och ytterplagg placeras på plats som anvisas av tentamensvakterna före tentamens början. Musikspelare, mobiltelefon eller dylikt får inte användas under tentamen, dessa skall förvaras i medförd väska. Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen anges på försättsbladet. Den som har annat modersmål än svenska får medföra ordbok från svenska till sitt modersmål. Ordboken får inte vara försedd med anteckningar och ska kunna uppvisas för skrivvakten.

Under de första 30 minuterna av skrivningstiden (för digitaltentor gäller 60 minuter), får ingen lämna lokalen. Detta gäller även om du avser att avbryta skrivningen. Vid toalettbesök och i övrigt ska du följa tentamensvaktens anvisningar. Inga samtal mellan de tenterande får förekomma.

Om du ertappas med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen rapporteras detta. Tentamensvakten har även rätt att avvisa student som uppträder störande eller som i övrigt vägrar följa vaktens anvisningar.

Betygsgrader

Betygskalan omfattar betygsgraderna:

  • Underkänt, E, D, C, B, A. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E.
  • GODKÄND, UNDERKÄND

Omprov i betygshöjande syfte är inte tillåtet.

Resultat och utkvittering

Betyg införes i Ladok under förutsättning att samtliga obligatoriska moment är klara.

Du har alltid möjlighet att kontakta examinator för genomgång av din skrivning. Skrivningarna kan kvitteras ut på expeditionen så snart de är rättade. Ej utkvitterade skrivningar arkiveras därefter på institutionen under ett år.

Observera att ev felräknanden eller andra uppenbara fel vid rättandet måste påpekas innan du kvitterar ut din skrivning.

Detta gäller även omprövning av rättning av tentamen.

Omprövning av rättning av tentamen (PDF)

Skrivningsanmälan

Skrivningsanmällan behöver endast inlämnas till omprov samt av den som är omregistrerad. Detta skall göras senast en vecka före aktuellt skrivningsdatum via mail till studentexpeditionen eller i pärmen på expeditionen - P129.

Kontakt

 

Tillgodoräknande

Blankett för tillgodoräknande (pdf)

Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng (pdf)

 

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se