Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning.

Ansök om legitimation - Socialstyrelsen (Nytt fönster).

Var ges kompletteringsutbildningen?

Utbildningen ges vid:

  • Uppsala universitet (i Uppsala)
  • Lunds universitet (i Lund)
  • Umeå universitet (i Umeå)

När ges kompletteringsutbildningen?

Kompletteringsutbildningen i Lund startar nästa gång höstterminen 2023. Ansökan sker via Antagning.se. Ifylld blankett för meritförteckning laddas upp på Mina Sidor på antagning.se tillsammans med intyg.

Antagning.se (Nytt fönster)

Intyg efter godkända kurser

Efter fullgjorda studier kommer du att få ett intyg på godkända kurser. Med detta intyg kan du sedan ansöka om PTP-tjänst.
Utbildningen leder inte till en psykologexamen.

Behörighetskrav till kompletteringsutbildningen

Utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning).

Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant yrkeserfarenhet.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 5.

Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval av de sökande baserat på en sammanvägd bedömning av akademiska meriter såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet.

Blankett för meritförteckning

Blankett kompletteringsutbildning meritförteckning (PDF)

Ifylld blankett laddas upp på Mina Sidor på antagning.se tillsammans med intyg.