Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att studera Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng

HPDT23, HPKT23, HPFT23

Hösten 2023 startas en handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter.

Kursen ges som en fortbildningskurs i syfte att ge behörighet att handleda i psykoterapi för dig som har en psykoterapeutexamen med kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk eller familjeterapeutisk inriktning och legitimation som psykoterapeut.

För att ha behörighet ska du:

 • vara leg psykolog
 • vara specialistläkare
 • vara specialistsjuksköterska eller
 • ha socionomexamen.

Ansökan

Ansökan till handledarutbildningen

Ansökningsperioden är den 15 februari-15 mars.

Tre inriktningar

Kursen har tre olika inriktningar:

 • Psykodynamisk Inriktning
 • Kognitiv Beteendeinriktning
 • Familjepsykoterapeutisk (FT) Inriktning

Det finns en samverkan mellan de tre inriktningarna på kursen, som vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet.

Fyra delkurser

Kursen är indelad i fyra delkurser om sammanlagt 45 hp.

Delkurser:

 1. Handledningens teorier och metoder (15 hp)
 2. Handlett handledningsarbete (20 hp)
 3. Undervisningsmetodik (5 hp)
 4. Självständigt arbete (5 hp)

Kursens genomförande

Kursen ges på halvfart (15 hp per termin) och löper över tre terminer. Lärandeaktiviteter omfattar föreläsningar, seminarier, praktiska gruppövningar, självstudier samt psykoterapihandledning under handledning. 

Kontakt

KBT & utbildningsansvarig
Shahriar Faghihi
shahriar [dot] faghihi [at] psy [dot] lu [dot] se (shahriar[dot]faghihi[at]psy[dot]lu[dot]se)

Familjeinriktningen
Pelle Olsson
pelle [dot] olsson [at] psy [dot] lu [dot] se

PDT
Nuvarande:
Eva Malmberg
eva [dot] malmberg [at] psy [dot] lu [dot] se

Kommande (start HT23):
Anna Starup Hennius
anna [dot] starup_hennius [at] psy [dot] lu [dot] se

Studievägledning
Elin Holgersson
studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Kursplaner