Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan till handledarutbildningen

Ansök mellan den 15 september och 15 oktober

På grund av en teknikalitet har vi öppnat en ny antagningsomgång. Om du redan ansökt till utbildningen måste du göra en ny anmälan mellan den 15 september och 15 oktober på antagning.se. 

Antagningsbesked kommer att skickas ut från och med 9 december.

Har du några ytterligare frågor, får du vända dig till institutionen för psykologi, studievägledare: Isabelle [dot] Hansson [at] psy [dot] lu [dot] se

Ansökan görs via antagning.se
Handledarutbildning i psykoterapi - Antagning.se (Nytt fönster)

Guldstreck

Detta är en sammanställning över vilka intyg du behöver ladda upp för behörighet och meritvärdering inför ansökan till handledarutbildningen i psykoterapi vid Lunds universitet. I kursplanen framgår det vilka förkunskapskrav som krävs och i dokumentet ”Merit- och urvalskriterier” framgår det vilka kriterier som används vid meritvärdering och urval. Läs gärna dessa dokument tillsammans. Alla meriter som du åberopar för behörighet eller meritvärdering måste styrkas med intyg. Du kan ladda upp intyg fram till och med sista kompletteringsdag. Du hittar viktiga datum och mer information om din ansökan på antagning.se.

Din ansökan ska innehålla meritsammanställningsblanketten och intyg som styrker de meriter du åberopar. 

Dokumentation


För behörighet krävs det att du laddar upp dokumentation som styrker att du är:

 • Legitimerad psykolog, specialistläkare, specialistsjuksköterska eller har socionomexamen
  Psykolog behöver ladda upp examensbevis och bevis om legitimation. Specialistläkare behöver ladda upp examensbevis, intyg på specialistutbildning och bevis om legitimation. Specialistsjuksköterska behöver ladda upp examensbevis, kursintyg på kompletterande kurser upp till 210 hp, intyg på specialistutbildning och bevis om legitimation. Socionom behöver ladda upp examensbevis om utbildning är 210 hp, annars krävs även kursintyg på kompletterande kurser upp till 210 hp.
 • Har psykoterapeutexamen i vald inriktning
  Du behöver ladda upp examensbevis från psykoterapeutprogrammet samt bevis om legitimation.
 • Har två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter som legitimerad psykoterapeut omfattande minst halvtid
  Du behöver ladda upp tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg. På intyget måste det framgå omfattning på tjänsten och mellan vilka datum anställningen har pågått. Om anställningen är pågående räknas den fram till och med 31:a december och intyget måste vara daterat tidigast 1:a juli.

För meritvärdering och urval

Vid urval mellan sökande görs en meritvärdering och du kan få meritpoäng för följande:

 • Legitimerad psykolog eller socionom
  Intyg behöver vara utformade på samma sätt som krävs för akademisk yrkesutbildning för att styrka behörighet (se ovan).
 • Mer än 3 eller mer än 5 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter som legitimerad psykoterapeut omfattande minst halvtid
  Intyg behöver vara utformade på samma sätt som krävs för erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter för att styrka behörighet (se ovan).
 • Erhållen psykoterapihandledning av handledarutbildad handledare efter avslutad psykoterapeututbildning
  Du behöver ladda upp intyg utfärdat av handledaren. Handledningens inriktning och omfattning måste framgå samt om handledningen varit individuell eller i grupp. Att handledaren är handledarutbildad i psykoterapi motsvarande 45 hp ska framgå av intyget, eller intygas separat.
 • Genomförda handledningsuppdrag efter avslutad psykoterapeututbildning
  Du behöver ladda upp intyg utfärdat av arbetsgivare eller uppdragsgivare och antalet timmar ska framgå. Det behöver framgå om uppdraget varit inom vård, skola eller socialtjänst (inkl. student-, kandidat- eller mentorshandledning) eller om det har varit psykoterapihandledningsuppdrag.
 • Forskning
  Du behöver ladda upp abstract med referens, hela artikeln eller länk med DOI-nummer direkt till den publicerade artikeln/avhandlingen.