Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng

PTPV22

Våren 2022 kommer vi att starta upp en handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter vid Institutionen för psykologi!

Kursen ges som en fortbildningskurs i syfte att ge behörighet att handleda i psykoterapi för dig som har en psykoterapeutexamen med kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk eller familjeterapeutisk inriktning och legitimation som psykoterapeut.

För att ha behörighet ska du:

 • vara leg psykolog
 • vara specialistläkare
 • vara specialistsjuksköterska eller
 • ha socionomexamen.

Ansökan

Ansökan till handledarutbildningen

OBS! Ny ansökningsperiod

Ansökningsperioden är den 15 september-15 oktober.

På grund av en teknikalitet behövde vi öppna en ny antagningsomgång. Den nya antagningsomgången är öppen för anmälan från den 15 september till och med den 15 oktober. 

Om du redan ansökt till utbildningen måste du göra en ny anmälan mellan den 15 september och 15 oktober på antagning.se. 

Sista dag för att anmäla dig blir 15 oktober och antagningsbesked kommer att skickas ut från och med 9 december.

Har du några ytterligare frågor, får du vända dig till institutionen för psykologi, studievägledare: Isabelle [dot] Hansson [at] psy [dot] lu [dot] se

Tre inriktningar

Kursen har tre olika inriktningar:

 • handledning på kognitiv-beteendeterapeutisk
 • psykodynamisk och
 • familjeterapeutisk grund.

Det finns en samverkan mellan de tre inriktningarna på kursen, som vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet.

Fyra delkurser

Kursen är indelad i fyra delkurser om sammanlagt 45 hp.

Delkurser:

 1. Handledningens teorier och metoder (15 hp)
 2. Handlett handledningsarbete (20 hp)
 3. Undervisningsmetodik (5 hp)
 4. Självständigt arbete (5 hp)

Kursens genomförande

Kursen ges på halvfart (15 hp per termin) och löper över tre terminer. Lärandeaktiviteter omfattar föreläsningar, seminarier, praktiska gruppövningar, självstudier samt psykoterapihandledning under handledning. 

Kursplan PTPV22