Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykodynamisk orienterad psykoterapi, 90hp

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i psykodynamisk psykoterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Den terapeutiska inriktningen omfattar traditionell psykoanalytisk/psykodynamisk teori men har främst sin grund i modern affekt/objektrelationsteori samt aktuell psykoterapeutisk teknik och metod. Utbildningen innehåller dels ett fördjupande psykodynamiskt psykoterapeutiskt grundmetodologisk block och dels omfattande block med teknik- och diagnosspecifika psykodynamiska psykoterapeutiska metoder. Vidare innehåller utbildningen ett stort korttidspsykoterapeutiskt block.  

Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva psykodynamisk psykoterapi.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut.

Inför den nya utbildningsomgången kommer kursplaner och litteraturlistor att arbetas om. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.

Utbildningsplan och kursplaner 2021-2024

Schema

KONTAKT

Kursansvarig

Martin Svensson
Universitetsadjunkt
martin [dot] svensson [at] psy [dot] lu [dot] se