Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 hp

Den terapeutiska inriktningen är kognitiv-beteendeinriktad (cognitive-behavioural). Den bygger på traditionella kognitiva beteendeinriktade teorier och metoder såväl som på nyare utvecklingslinjer inom området. Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Under utbildningen behandlas även ämnen som är av betydelse för KBT-området såsom emotionspsykologisk, utvecklingspsykologisk, social psykologisk och evolutionspsykologisk teori.

Utbildningen ges med 2 parallella linjer: KBT avseende vuxna och KBT för barn och ungdom med delvis gemensamma och delvis separata kurser och kursmoment. 

Inför den nya utbildningsomgången kommer kursplaner och litteraturlistor att arbetas om. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.

 

Utbildningsplan och kursplaner

Schema 

 

KONTAKT

Kursansvarig

Jens Knutsson
Tel: +46(0)46-222 87 72
E-post: jens [dot] knutsson [at] psy [dot] lu [dot] se