Att studera på forskarutbildningen

Forskarutbildningen leder fram till en doktorsexamen som motsvarar 240 högskolepoäng. I utbildningen ingår en kursdel och forskningsarbete som leder till en doktorsavhandling.

Behörighetskrav finns angivna i aktuell utlysning. 

Tjänsterna finansieras av institutionen, forsknings­projekt eller av externa myndigheter och organisationer. En forskarutbildning tar normalt fyra år vid heltidsstudier.

Vid Institutionen för psykologi finns cirka 20 aktiva doktorander.

Anvisningar för ansökan till forskarutbildningen i psykologi (PDF)

Här hittar du infomation om hur det är att skriva uppsats vid Institutionen för psykologi
Att skriva uppsats

Kontakt

Åse Innes-Ker
Studierektor för forskarutbildningen

ase [dot] innes-ker [at] psy [dot] lu [dot] se


Anita Lennerstedt
Administratör

046-222 91 21
Anita [dot] Lennerstedt [at] psy [dot] lu [dot] se