Kurser inom programmet

Bygg din egen utbildning!

Beteendevetenskapliga programmet är uppbyggt av både obligatoriska och valbara kurser.

Termin 1 och 2

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp 

Introduktion till psykologi, sociologi och pedagogiska perspektiv på beteendevetenskap samt grunderna i beteendevetenskaplig metod och tillämpning.

Termin 3

Kurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hp 

Fortsättningskurs inom valt huvudområde (psykologi eller sociologi)

Termin 4

Kurs i beteendevetenskap, 15 hp samt Projektledning för beteendevetare, 15 hp 

Valbar temakurs om 15 hp inom beteendevetenskap. Du läser också en projektledarkurs som är skapad för beteendevetare.

Termin 5

Praktikkurs, 30 hp eller valfri kurser om 30 hp 

En termin med stor valfrihet. Du kan åka utomlands, göra praktik eller läsa valfria kurser någonstans i Sverige

Termin 6

Kandidatkurs i psykologi eller sociologi 30 hp 

Programmet avslutas med en kandidatkurs där studenten skriver en uppsats inom ditt huvudområde.

Huvudområden på Beteendevetenskapliga programmet

  • Psykologi
    studerar beteende och mentala processer
  • Sociologi
    studerar och analyserar sociala relationer och processer