Att studera på Beteendevetenskapliga programmet

Sätter du människan i fokus och är nyfiken på samspel, utveckling, lärande och kommunikation mellan människor? Då är Beteendevetenskapliga programmet rätt för dig!

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet är en treårig tvärvetenskaplig utbildning med syfte att ge en bred kompetens om mänskligt beteende och hur det påverkas av psykologiska, biologiska, samhälleliga och sociala faktorer. Under det första året läser du en beteendevetenskaplig grundkurs och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom områdena psykologi och sociologi. Inom programmet kan du kombinera kurserna för att passa just dina intressen.

Programmet är 3-årigt och leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudområde inom något av ämnena:

  • psykologi

  • sociologi

Det ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom respektive huvudområde.

På programmet finns flera praktiska moment som är uppbyggda för att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens krav och ge dig möjlighet att hitta och utveckla dina intresseområden.

 

Alumnirapport Beteendevetenskapliga programmet 2012-2016

Vad hände med beteendevetarna sen?

Alumnirapport BVP 2012-2016 (PDF)