Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningarnas innehåll

Beteendevetenskapliga programmet

Sätter du människan i fokus och är nyfiken på samspel, utveckling, lärande och kommunikation mellan människor? Då är Beteendevetenskapliga programmet rätt för dig!

Beteendevetenskap studerar hur psykologiska, kulturella, samhälleliga, sociala och biologiska faktorer interagerar och formar mänskliga beteenden. Programmet har sin utgångspunkt i en bred teoretisk grund inom de tre beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och sociologi med möjlighet att fördjupa sig i något av ämnena. Inom programmet kan du kombinera kurserna för att passa just dina intressen.

Programmet är 3-årigt och leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudområde inom något av ämnena:

 • pedagogik
 • psykolog
 • sociologi

Det ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom respektive huvudområde.

På programmet finns flera praktiska moment som är uppbyggda för att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens krav och ge dig möjlighet att hitta och utveckla dina intresseområden.

Kurser inom Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Utbildningsplan för Beteendevetenskapligt kandidatprogram (PDF)

 

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen leder fram till en doktorsexamen som motsvarar 240 högskolepoäng eller en licentiatexamen som omfattar 120 högskolepoäng. I utbildningen ingår en kursdel, 90 hp, och forskararbete som leder till en doktorsavhandling, 150 hp.

Tjänsterna finansieras av institutionen, forsknings­projekt eller av externa myndigheter och organisationer. En forskarutbildning tar normalt fyra år vid heltidsstudier.

Doktorandhandboken (PDF)

 

Fristående kurser

Du som läser fristående kurser hos oss har en stor valmöjlighet i hur du vill bygga upp din utbildning.

Genom att läsa mer om innehållet i våra kurser kan du skapa dig en bild av vad som passar dig bäst. Här finns information om kursplan, litteraturlista och schema. Prata gärna med studievägledningen för att få idéer om hur du kan kombinera kurser eller hur du bygger ihop kurser till en examen.

Fristående kurser

 

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar.

Under programmets första del ges du en gedigen förståelse för olika delar av den moderna psykologin som exempelvis:

 • biologisk psykologi
 • neuro- och kognitionspsykologi
 • utvecklingspsykologi
 • socialpsykologi
 • klinisk psykologi
 • grupp- och organisationspsykologi.

Du läser även grundläggande sociologi och juridik med relevans för psykologers yrkesutövning. Efter halva utbildningen gör du nästan en hel termins verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Under den senare delen av programmet läser du avancerade kurser med många tillämpade inslag kring exempelvis:

 • psykologisk behandling
 • utredning
 • konsultverksamhet
 • handledning
 • rekrytering
 • ledarskap.

Genom hela programmet arbetas konsekvent med att tillägna sig en fördjupad förståelse för vetenskaplig kunskapsbildning och vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i psykologers praktik, dels inom ramen för ämneskurserna, men även genom kurser och moment relaterade till vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en masteruppsats.

Hur är det att läsa på psykologprogrammet

Frågor om psykologprogrammet

 

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi (steg-2)

Nästa utbildningsomgång startar hösten 2018 med ansökan vintern/våren 2018. Exakt datum för ansökan är ännu inte bestämd.

Utbildningen ges i fem inriktningar under nuvarande utbildningsomgång:

Dessa inriktningar kan variera mellan olika antagningsomgångar men PDT-vuxna, KBT-vuxna och Familj ges alltid.

Utbildningsplan (PDF)

Kursplaner inkl litteraturlistor

Schema

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1)

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnads- och vidareutbildning i psykoterapi där en tidigare klinisk grundexamen samt en grundläggande psykoterapiutbildning behövs för att vara behörig. Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi. Hos Lunds Universitet ges en grundläggande psykoterapiutbildning av Socialhögskolan och den ges även av olika privata utbildningsarrangörer.

Grundläggande psykolterapi – Socialhögskolan

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se