Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så går uppsatssamarbeten till

 1. Det första vi gör när vi har fått en förfrågan från er är att engagera en uppsatshandledare på institutionen som gör en bedömning av om det är realistiskt att basera ett examensarbete på den aktuella projektidén. Först i nästa steg kopplar vi in studenter. Det kommer i stor utsträckning att vara studenterna som driver samarbetet mellan er och institutionen. 
   
 2. Studenterna kommer att under handledning ta fram en vetenskaplig psykologisk frågeställning baserad på er projektidé. Utifrån frågeställningen och i samarbete med er utformar studenterna studiens design. Här ingår t ex val av metod för datainsamling och analys av data.
   
 3. Innan själva uppsatsarbetet börjar skrivs ett avtal mellan er, institutionen/ handledaren och studenterna gällande villkoren för samarbetet. Studien beskrivs utförligt i en projektplan som biläggs avtalet.
   
 4. Studenterna genomför studien i enlighet med projektplanen. När resultaten föreligger så skriver studenterna sitt examensarbete där de tolkar och diskuterar resultaten. I den här processen måste studenterna stå fria i relation till er som uppdragsgivare.
   
 5. Uppsatsen läggs fram vid ett öppet seminarium som leds av en examinator. Vid seminariet diskuteras tillförlitligheten och giltigheten i studiens resultat och slutsatser. Det är examinator som godkänner eller underkänner uppsatsen.
   
 6. Den godkända uppsatsen presenteras (med enbart titel eller i fulltext) i universitetsbibliotekets publikationssystem för studentuppsatser. Studenterna gör också en återkoppling till er på det sätt som ni kommer överens om. 
Sidansvarig:

Kontakt

Margit Wångby Lundh

046- 222 87 49

margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se


 

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se