Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om projektet

Traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

Vi studerar effekten av trauma-informerade utbildningar riktade mot omsorgspersoner, till exempel familjehemsföräldrar eller personal i förskolan och skolan. Vi undersöker effekterna av omsorgspersonernas utbildning både för deras självupplevda kompetens, traumakunskaper och attityd gentemot barnet och för barnets välbefinnande, anknytningstrygghet och beteende.

Vårt mål är att precisera vad som är viktigt för att skapa motståndskraft och psykisk hälsa hos barnet och vilken typ av stöd underlättar omsorgspersoner i sitt bemötande av barnet.

Vi har ett interaktivt och deltagaraktivt förhållningssätt i forskningen, där med kontinuerlig interaktion med representanter från samtliga deltagargrupperna. Projektet genomförs i samarbete med Rädda Barnen och finansieras av FORTE.