Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillsättning av kommitté- och arbetsgruppsmedlemmar vid Institutionen för psykologi

Institutionsstyrelsebeslut 190506

Information och intresseanmälan

Vart tredje år i samband med läsårsstart (samma år som val till prefekt och institutionsstyrelse) skickas det
till samtliga medarbetare ut aktuell information om kommittéer och arbetsgrupper vid Institutionen för
psykologi. Varje medarbetare kan då lämna in en intresseanmälan för deltagande i en viss kommitté
och/eller arbetsgrupp.

Rekryteringsvägar

  • Då kommittén eller arbetsgruppen ska inkludera en uttalad arbetsroll förutsätts den som tar över arbetsrollen ingå. 
  • Då det förekommer rekryteringsbehov av en viss medarbetarrepresentant (exempelvis representant för lärare/forskare) skickas det ut en generell intresseförfrågan gällande deltagande i specifik kommitté eller arbetsgrupp och prefekten ansvarar för tillsättningen.
  • I de fall då kommitténs/arbetsgruppens representation är uppbyggd kring representation från ledningsgrupperna delegeras tillsättningen till ledningsgrupperna. Respektive ledningsgrupp har då ansvaret att tillfråga och tillsätta sin representant.
  • Viss rotation av kommitté- och arbetsgruppsmedlemmar eftersträvas