Lokalkommittén

Lokalkommittén bereder frågor som berör lokaler samt samordnar det praktiska arbetet kring arbetsrum och undervisningslokaler.

 

Medlemmar:

  • Robert Holmberg, prefekt
  • Hannah Stén, personalsamordnare
  • Lars Kindberg, IT-ansvarig
  • Mattias Kvist, husintendent
  • Anita Lennerstedt, utbildningsadministratör
  • Bengt Brattgård, lärarrepresentant
  • Tomas Jungert, lärarrepresentanter
  • Studentrepresentant

Kontakt

Robert Holmberg (sammankallande/ordförande)

P127

046-222 87 68

robert [dot] holmberg [at] psy [dot] lu [dot] se