KJLM

Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Kommitténs arbetsuppgifter är att samordna, stödja och bevaka jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor som är relevanta för institutionen.

Ledamöter:

  • Jonas Bjärehed (Psykologprogrammets representant)
  • Sofia Bunke
  • Caroline Flyjer (Representant för BVP, FK och Master)
  • Simon Granér (Skyddsombud)
  • Katarina Hjörneby (Studerandeskyddsombud, studentrepresentant)
  • Nathaniel Iotti (Doktorandrepresentant)


Skyddsombud

Skyddsombuden företräder dig i frågor som rör din fysiska- och psykosociala miljö.

Studerandeskyddsombud
Katarina Hjörneby
sso [dot] psy [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Skyddsombud personal 
Simon Granér
simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se

Stf skyddsombud personal
Birgitta Wanek
birgitta [dot] wanek [at] psy [dot] lu [dot] se