Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möt en alumn: Eftimia Trapesidou

Eftimia Trapesidou har läst två av våra fristående kurser i psykologi.

Vad har du läst för fristående kurs vid Institutionen för psykologi? 
Jag har läst översiktskursen i psykologi och Personlighets- och utvecklingspsykologi.

Varför valde du att läsa den här kursen?
Översiktskursen i psykologi valde jag då jag tyckte att det var en bra kurs att börja med eftersom den, precis som det låter, ger en översiktlig kunskap i psykologi. I kursen fick vi bland annat lära oss om psykologins biologiska grund, psykisk hälsa, och om människans beteende. Personlighets- och utvecklingspsykologin valde jag att läsa då jag ville fördjupa mig i individens psykologiska utveckling genom livet samt för att få en djupare förståelse för människans komplexa personlighet. Många av oss har förmodligen ställt frågan “vem är jag?” till oss själva, och vi har förmodligen funderat över hur andra uppfattar oss. Genom en djupare kunskap inom detta ämne kan vi ha en bättre förståelse för varandras olikheter. 

Hur besvarade kursen dina förväntningar?
Översiktskursen gav mig en väldigt bred och översiktlig kunskap i psykologin, vilket var det jag förväntade mig. Jag ville börja med att lära mig lite av allt för att sedan se vad som intresserar mig mest. Nästa kurs jag läste blev då Personlighets- och utvecklingspsykologin. I utvecklingspsykologin fick vi bland annat göra en fältstudie vilket jag tyckte var väldigt givande då det gav oss möjligheten till att båda testa våra kunskaper samt ta in ny kunskap på ett annat sätt än att läsa in information. Vi fick lära oss om hur utveckling kan se ut genom livet och hur det exempelvis kan se ut om utvecklingen går bra och om den går mindre bra. I personlighetspsykologin fick vi ta del av ny spännande forskning som presenterades av vår lärare på föreläsningarna. Därefter fick vi varje vecka på egen hand söka efter vetenskaplig information för att sedan skriva ett akademiskt paper på det. Förutom ett paper, som var lite mer bestämt, hade vi stor frihet till att skriva om det vi själva ansåg vara intressant. Jag tyckte att det var ett superbra upplägg då det gav oss möjligheten till att undersöka de aspekter av personligheten som vi var lite mer nyfikna på, samtidigt som vi fick en grund att utgå ifrån.

Vilka kunskaper tror du att du kommer ha nytta av i framtiden?
Jag tror att jag kommer ha väldigt mycket nytta av allt jag fått lära mig genom dessa kurser. Jag har fått en djupare förståelse för individen och kan därmed bemöta på ett bättre sätt.  

Vad har du för planer för framtiden?
I framtiden vill jag studera vidare och fördjupa mina kunskaper inom psykologi ännu mer. Sedan hoppas jag på att kunna hitta ett arbete jag trivs bra med och som ger mig möjligheten till att kunna utvecklas mer. 

Vad vill du arbeta som?
Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med personalfrågor inom en organisation, eller inom kriminalvården. Tycker dock att flera olika yrkesroller verkar vara intressanta och har därför inte riktigt helt bestämt mig för vad jag vill arbeta med.