Evidens kontra Övertygelse: Anknytningstrygghet och emotionell anpassning vid introduktion till förskolan!

Att omsorgsmiljön i barnets inledande levnadsår är essentiell för barnets vidare socioemotionella utvecklingsmöjligheter är väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin.

Nyare forskning pekar mot en utvidgad omsorgsmiljö där hela barnets relationella nätverk anses viktig för dess utveckling av anknytningstrygghet. Inom Evidens kontra Övertygelse fokuserar vi på hur barnets relationer på förskolan, i interaktion med andra egenskaper av förskolemiljön och barnets familj, tillsammans bygger barnets tidiga omsorgsmiljö. Vi studerar vilken betydelse dessa har för barnets utveckling av anknytningstrygghet och vidare socioemotionella anpassning. Fokus är på hur introduktionen till förskolan, "inskolningen", påverkar barnens utvecklingsmöjligheter, eftersom det är i inskolningsprocessen som grunden för relationerna mellan förskolepersonalen och förskolebarnen byggs.

Projektet:

  • Kartlägger introduktionsförfaranden och belyser förskolepersonalens perspektiv
  • Identifierar faktorer av betydelse: såväl sådana som är relaterade till barnet och dess familj som sådana som är relaterade till förskolan 
  • Identifierar egenskaper i inskolningsprocessen av betydelse för barnets upplevda trygghet på förskolan

Just nu genomför vi en enkät för att infånga förskolepersonalens perspektiv på inskolning.

Arbetar du inom förskolan? Delta gärna i enkäten, eller sprid ordet!
Inskolningsprocedurer: förskolepersonalens syn och upplevelser

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

evidenceoverconviction [at] psy [dot] lu [dot] se

Tecknade barn på förskola

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
+46 46 222 0503
+46 733 142 876