Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Evidens kontra Övertygelse: Anknytningstrygghet och emotionell anpassning vid introduktion till förskolan!

Att omsorgsmiljön i barnets inledande levnadsår är essentiell för barnets vidare socioemotionella utvecklingsmöjligheter är väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin.

Nyare forskning pekar mot en utvidgad omsorgsmiljö där hela barnets relationella nätverk anses viktig för dess utveckling av anknytningstrygghet. Inom Evidens kontra Övertygelse fokuserar vi på hur barnets relationer på förskolan, i interaktion med andra egenskaper av förskolemiljön och barnets familj, tillsammans bygger barnets tidiga omsorgsmiljö. Vi studerar vilken betydelse dessa har för barnets utveckling av anknytningstrygghet och vidare socioemotionella anpassning. Fokus är på hur introduktionen till förskolan, "inskolningen", påverkar barnens utvecklingsmöjligheter, eftersom det är i inskolningsprocessen som grunden för relationerna mellan förskolepersonalen och förskolebarnen byggs.

Projektet:

  • Kartlägger introduktionsförfaranden och belyser förskolepersonalens perspektiv
  • Identifierar faktorer av betydelse: såväl sådana som är relaterade till barnet och dess familj som sådana som är relaterade till förskolan 
  • Identifierar egenskaper i inskolningsprocessen av betydelse för barnets upplevda trygghet på förskolan

Enkätstudien gällande introduktionen i förskolan är nu avslutad – vi tackar ödmjukast de över 700 förskolepersonal som deltog och delade med sig av sina erfarenheter och tankar! Vi delar med oss av resultaten så snart som möjligt.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

evidenceoverconviction [at] psy [dot] lu [dot] se

Tecknade barn på förskola

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
+46 46 222 0503
+46 733 142 876