Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om projektet

Vi studerar vilken specifik påverkan som barnets anknytning till var och en av dennes primära omsorgspersoner har på dess anknytningsutveckling och känslomässiga trygghet, I flera dagsaktuella familjeformer. Genom att följa familjeutveckling över tid studerar vi också betydelsen av karakteristika hos barnets uppväxtmiljö och relevanta egenskaper hos föräldrarna – som de var innan barnet föddes och innan föräldrarnas eventuella separation.
Projektets första fas sträcker sig från 3 månader före till 1000 dagar (ca 3 år) efter barnets födelse, beaktar familjeformer, föräldraomsorg och förskola som samverkande kontext, och består av två studier:

  1. En framåtblickande studie om familjens naturliga utveckling (10 000 familjer)
  2. En mindre omfattande studie med focus på anknytnings- och socioemotionell utveckling I olika familjeformer

 Guldstreck
Projektet utgör en internationellt sett unik forskningsansats som för närvarande bara kan genomföras i ett nordiskt land, där välfärdsstatens engagemang i jämställdhet, olika former av barnomsorg och garanterad föräldraledighet under barnets första år, bidrar till mångfald i både familjeformer och barnomsorgsmiljöer, och i jämlikt engagemang av pappor och mammor i föräldraskapet.

 Guldstreck
Våra resultat kommer att bidra till en vetenskaplig grund för att optimera små barns utveckling av emotionella trygghet och välbefinnande med beaktande av olika familjeformer som samexisterar i det moderna samhället, och för väl behövda rekommendationer i framtida familjepolicy, med konsekvenser för barns välbefinnande och psykiska hälsa. Projektet kommer även att bidra med kunskap om hur barnets multipla anknytningsrelationer utvecklas tidigt i livet, där flera primära omsorgspersoner samarbetar i en gemensam uppväxtmiljö, eller i separata kontexter.

Glad springande flicka

Sidansvarig:

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare

elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se

+46 46 222 0503

+46 733 142 876

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen