Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt PI och Skåne Center

Elia Psouni, PI och ledare för Skåne Center (Leg. psykolog, Docent, avdelningsföreståndare för utvecklingspsykologi, Lunds Universitet) har expertis i forskning kring anknytningsutveckling, familjerelationer och psykisk hälsa; ett flertal internationellt etablerade bedömningsmetoder som kombinerar djupgående undersökningar med epidemiologiska enkät-tekniker; formell utbildning i projekt-ledarskap; extensiv erfarenhet i att handleda och överse forskning.  

Västra Götaland Center 

Elin Alfredsson, Göteborgs Universitet (PhD, Leg. psykolog/GU, MBHV-psykolog), leder center i Västra Götaland, har extensiv erfarenhet av longitudinella interventionsstudier, agerar förbindelse med den regionala BMHV-verksamheten och organiserar information på plats. 

Doktorander och forskningsassistenter

Laura Cox fick 2019 sin integrerade Master från University of Reading (UK) i psykologi och gick med i projektet som doktorand i februari 2020. Hon har tränats som Psychological Wellbeing Practitioner och Wellbeing and Performance Coach. Hon är särskilt intresserad av föräldrars psykiska hälsa och den sociala kontexten inom vilken barn utvecklas. 

Gizem Han tog 2018 Materexamen från det Internationella Masterprogrammet i Psykologi vid Lunds Universitet och gick med i projektet som doktorand i mars 2020. Hennes forskning har fokuserat på Cognitive Biases relaterade till otrygga anknytningsrepresentationer. Hon är också särskilt intresserad av emotionsreglering relaterad till anknytningsstilar och hur dessa påverkar relationer i vuxen ålder. 

Martina Andersson Søe fick 2016 sin Master i psykologi från Københavns Universitet (DK) och har efterföljande arbetat som skol- och förskolepsykolog samt familjeterapeut. Hennes intresseområde ligger inom anknytningsteorin, och mer specifikt i hur barn påverkas och utvecklas i sin relationella kontext. Hon gick med i projektet som doktorand i september 2020 och kommer att arbeta med Evidens kontra övertygelse: Förskola. 

Fabian Karlsson Ahlborg studerar på Psykologprogrammet vid Lunds Universitet. Han har tidigare varit forskningsassistent på ett projekt rörande skolrelaterad stress som involverade lärare, elever och föräldrar. Han gick med i projetet som forskningsassistent i februari 2020. 

Nellie Ahlfors och Josefin Wennerholm studerar sista terminen på Psykologprogrammet vid Lunds Universitet. De har erfarenhet av att arbeta med familjer och barn, och deltar i detta projekt inom ramen för sin masteruppsats.

Support

Vid Lunds universitet bidrar ekonom Cristina Svensson, HR-ansvarig Hannah Stén och webbredaktör Caroline Flyjer med administrativt stöd. Ulrika Oredsson bidrar med media-stöd. Isabella Garwicz Psouni gör alla illustrationer.

Andra medarbetare

Elinor Schad (Leg psykolog, Fil Dr, specialist i pedagogisk psykologi, Lunds Universitet) bidrar med expertis inom frågor om förskola och skola samt kvalitativ metod.

Lina Ponnert (Docent, socialarbete, Lunds Universitet) bidrar med interdisciplinär expertis inom frågor om juridiken kring olika familjeformer, socialt stöd till familjer och barns rättigheter.

Juan Merlo (Professor, Social epidemiologi, Lunds Universitet) dirigerar registerdatabasens integrering och samordning.

Våra nationella konsulter består av tre professorer emeritus: Pia Risholm, Gunilla Bohlin och Anders Broberg.

Internationella konsulter för projektet:
Professor Pasco Fearon (UCL), ledande forskare på socioemotionell utvecklingsmekanismer och sociala och biologiska processer involverade i predisponering för psykopatologi. 
Professor Marian Bakermans-Kranenburg (Vrije Universiteit Amsterdam), ledande forskare på anknytning och emotionsreglering hos föräldrar och deras barn. 
Professor Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam), forskare på familjerelationer och utvecklingen av psykisk hälsa och motståndskraft; dirigerar just nu en longitudinell kohortstudie på gravida i Nederländerna. 
 

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
+46 46 222 0503
+46 733 142 876