Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barns psykiska hälsa och välbefinnande

Föräldrars och barns mentala representationer av omvårdnad och anknytning: Inverkan på föräldra-barn-relationen och på barnens psykiska välbefinnande under sen barndom och tidig pubertet.

Projektledare/Kontaktperson: Elia Psouni, elia [dot] psouni [at] med [dot] lu [dot] se

Föräldraskapets betydelse för barnets emotionella utveckling är ett centralt tema i diskussionen kring det ökade inslaget av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Människors sätt att tänka kring sina uppväxterfarenheter påverkar deras förmåga att överföra trygghet till sina egna barn. Samtidigt utvecklar föräldrar ett sätt att tänka kring och förhålla sig till sitt barn, som inte enbart bestäms av deras egna uppväxterfarenheter utan påverkas starkt av själva samspelet med barnet.

Fokus i detta longitudinella projekt ligger på utvecklingen av barnens förmåga till självorganisation och emotionell självreglering, samt hur dessa förmågor är relaterade till ångestrelaterade utåtagerande problem under sen barndom och tidig pubertet. Detta i beaktande av såväl barnets känslomässiga behov av föräldern som förälderns tankar och känslor kring sin relation till barnet. Nyckelteman är anknytning, föräldraskap och omvårdnad (caregiving) ur ett anknytningsperspektiv, samt samspelet mellan dessa och den kognitiva och emotionella utvecklingen hos barn såväl som vuxna. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, Crafoord Stiftelsen och Magnus Bergvall Stiftelse.

Barns psykiska hälsa

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen