Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppsatsförslag

Dags att skriva uppsats? Här finner du förslag på uppsatsämnen.

 

Uppsatsförslag om hjälpsituationer (PDF)

  1. Funkar positivt eller negativt laddade välgörenhetsannonser bäst?

  2. Förväntad skuld och förväntad warm glow som två separata typer av underliggande motivation till hjälpande?

  3. Leder känslor eller analytiskt tänkande till bättre beslut i hjälpsituationer?

Kontakt: Arvid Erlandsson

 

The personal worldview: Current thesis projects (PDF)

A person’s worldview consists of his or her most basic beliefs, values, and constructs for understanding, evaluating, and acting upon reality.

Kontakt: Artur Nilsson
 

Gender Differences in Social- and Personal Power (PDF)

Kontakt: Sverker Sikström
 

Sömn och attitydförändringar

Kontakt: Per Davidson, per [dot] davidson [at] psy [dot] lu [dot] se och Arvid Erlandsson

 

Project for Doctoral Studies in States of Consciousness and Parapsychology (PDF)

Kontakt: Etzel Cardeña

 

Cognition

Deep thinking about the influence of affect and emotion on cognition (PDF)

Kontakt: Junhua Dang
 


Personality and social psychology

A new way to understand prejudice (PDF)

Kontakt: Junhua Dang
 

Does self-control depletion always lead to negative consequence? (PDF)

Kontakt: Junhua Dang
 

Bedömning av allvarlighet av fysiskt/psykiskt våld i nära relationer (PDF)

Kontakt: Sverker Sikström
 

Clinical neuropsychology

Can physical exercise prevent cognitive decline? (PDF)

Kontakt: Susanna Vestberg


Personlighets- och socialpsykologi

Entreprenörens personlighet (PDF)

Kontakt: Martin Bäckström

 

Personlig världsbild (PDF)

Kontakt: Artur Nilsson

 

Varför finns det stora könsskillnader i val av yrke?

Samantha Sinclair
Samantha [dot] Sinclair [at] psy [dot] lu [dot] se

 

How fearful are you of snakes? (PDF)

Kontakt: Åse Innes-Ker


Kognition

Minnets neurokognitiva grund (PDF)

Kontakt: Mikael Johansson 

 

Attention and perception in social context (PDF)

Kontakt: Andreas Falck
andreas [dot] falck [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Auditivt brus förbättrar kognitiva funktioner hos personer med låg uppmärksamhet (PDF)

Basic properties of human verbal memory (PDF)

Quantitative Semantics (PDF)

Kontakt: Sverker Sikström

 

Utvecklingspsykologi

Psykisk hälsa och välbefinnande i förpuberteten och tidiga puberteten (PDF)

Kontakt: Elia Psouni

 

Kognitiva strukturer för episodisk, anknytningsrelaterad information. Minnesforskning - Minnets kognitiva grund (PDF)

Kontakt: Elia Psouni och Mikael Johansson

 

Perspektiv i perspektivtagandetester: Har Theory of Mind forskning missat ett perspektiv? (PDF)

Kontakt: Elia Psouni

 

Kreativitetens villkor (PDF)

Kontakt: Eva Hoff
 

Född mycket för tidigt: Hur påverkar det livet som vuxen? (PDF)

Kontakt: Karin Stjernqvist

 

Ageing (PDF)

Kindergarten (PDF)

Kontakt: Roger Sages
roger [dot] sages [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Beteendegenetik (PDF)

Kontakt: Bertil Persson

 

 

Two prospective thesis topics (PDF)
1. Research project in collaboration with SHEDO
2. Research project in collaboration with Finjagården AB

Kontakt:
Daiva Daukantaite
Sophie Liljedahl

 

Project for Doctoral Studies in States of Consciousness (including hypnosis and dissociation) and Parapsychology (PDF)

(handledning på svenska eller engelska)

Kontakt: Etzel Cardeña

 

Perceptuell Informatik

Balancing processing efficiency and optimized discrimination in visual perception (PDF)

Toward a theoretical framework of visual line bisection errors (PDF)

Measuring and interpreting the force of response in reaction time research (PDF)

Kontakt: Geoff Patching

 

Jokes as a reinforcer in racism

Racisms consist of prejudice and discrimination of people belonging to other ethnical groups. This research project aims at understanding the motivation behind racisms by studying positive reinforcer that supports negative attitudes to other races. In particular we focus on whether jokes regarding other ethnical groups may be a positive reinforcer.

In an experimental study we will present jokes and manipulate whether target of the jokes are from your own or a different ethnical group. The hypothesis is that the laughing response will be larger given that the target is from a different ethnical group compared to you own group. We will also study how this effect is influenced by social acceptability.  

Kontakt: Sverker Sikström

 

Radikalisering och politiskt våld

Hur ser radikaliseringsprocessen ut och vilken betydelse har sociala medier? Projektet utgår främst från att sociala faktorer som social exkludering och inkludering har betydelse för vem som radikaliseras och är villig att delta i politiskt våld.

Kontakt: Emma Bäck

Det könsneutrala pronomenet hen

Hen har diskuterats flitigt de senaste åren, men trots det finns knappt någon forskning om de psykologiska konsekvenserna av att införa ett tredje könsneutralt pronomen. Projektet avser besvara hur användandet av hen påverkar kognitiva processer och representationer av kön.

Kontakt: Emma Bäck

 

Medarbetares välbefinnande

Hur medarbetares välbefinnande, arbetsmotivation, arbetsmål och motivation att nå olika mål påverkas av hur de upplever att arbetsklimatet är stödjande samt av interpersonellt stöd från chefer, medarbetare och andra källor.

En uppsats skulle kunna undersöka detta i en kvantitativ studie där enkäter delas ut till personal i någon relevant yrkeskategori. Jag har validerade frågeformulär för att mäta stödjande klimat, olika former av stöd samt utfallsmåtten och har referenser till studier inom området.

En annan uppsats skulle kunna undersöka ovanstående i en kvalitativ studie. Här är fokus främst på två kategorier: Socialarbetare och Volontärer som arbetar ideellt för att hjälpa andra människor, ex. på kvinnojourer. Deltagarna i studien får berätta ganska fritt om varför de jobbar inom sina respektive områden (motiv och motivation) och sina erfarenheter av att få stöd i utmanande situationer på jobbet, vilka former av stöd som de tycker är bäst i olika situationer och vem stödet kommer från. Syftet är då att explorativt undersöka vilka typer av stöd och från vem stödet kommer som är mest gynnsamt för medarbetarna att hantera stress, vara motiverade, känna engagemang och självtillit i utmanande arbetssituationer.
Vilka former av motivation har barn för pro-socialt beteende och hur kan lärare och kompisar stödja barns motivation/självtillit för pro-sociala handlingar.

En uppsats skulle kunna undersöka detta kvantitativt där enkäter om interpersonellt stöd, motivation, självtillit och empati delas ut till skolbarn. Enkäterna skulle även kunna mäta olika beteenden vid mobbning, eftersom det är ett bra exempel på situationer pro-socialt beteende/icke pro-socialt beteende. Om studenten vill undersöka vad som är viktigast för att minska mobbning eller få fler barn att hjälpa mobbningsoffer kan andra viktiga variabler mätas som jämförs med stöd till motivation för pro-socialt beteende.

Kontakt: Tomas [dot] Jungert [at] psy [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se